Najmocniejsze punkty, czyli najlepsze, najciekawsze i robiące największe wrażenie filmy obejrzane przeze mnie po raz pierwszy w 2020 roku, niezależnie od daty produkcji oraz rodzaju dystrybucji (kolejność alfabetyczna).